Eszkola

Tablica testu t-Studenta. Wartości rozkładu.

Tablice testu t-Studenta - idea

Aby sprawdzić, czy wartość statystyki t (test t-Studenta) wskazuje na istotne statystycznie różnice, musimy sprawdzić, posługując się tablicą rozkładu t-Studenta, czy dana wartość wskazuje na istotne statystycznie różnice. 


Aby tego dokonać, musimy znać:

 

  • wartość statystyki t (wynik testu t)
  • liczbę przebadanych osób
  • poziom istotności (poziom prawdopodobieństwa), dla którego dany wynik będzie wskazywał na istotne różnice

 

Dla przykładu, jeżeli przyjmiemy, że interesuje nas czy dany wynik jest istotny statystycznie, przy założeniu 5% szans popełnienia błedu przy wnioskowaniu (p = 0,05) i do tego wiemy, że zbadaliśmy 100 osób - to na skrzyżowaniu tych dwóch wartości odczytujemy wartość statystyki t i porównujemy ją z uzyskaną w naszych obliczeniach statystyką. 

 

Jeżeli wartość naszego testu będzie większa niż wartość z tablicy uznamy, że wynik jest istotny statystycznie (przy założeniu p = 0,05) 


Jeżeli natomiast wartość naszego testu będzie mniejsza niż wartość z tablicy uznamy wtedy, że wynik nie jest istotny statystycznie. 

 

 

 

W praktyce wygląda to natomiast tak, że programy statystyczne robią to już za nas i są one o wiele bardziej dokładne niż takie podstawowe tablice. Dostarczają informacji, przy jakim p (jaka wartość p) wynik jest istotny statystycznie. Jeżeli program podaje p = 0,03 to wiemy, że godząc się na p = 0,05 uzyskaliśmy istotny statystycznie wynik - ponieważ p = 0,03 jest mniejsze niż zakładany przez nas maksymalny próg p = 0,05.  

 

 

Opinie - Tablica testu t-Studenta. Wartości rozkładu.

1×1 =