Eszkola

Stopnie swobody dla testów statystycznych

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Tablica wzorów na liczbę stopni swobody dla wybranych testów statystycznych


W tabeli poniżej przedstawiono wzory na liczbę stopni swobody dla wybranych testów statystycznych

 

 

 

Test Stopnie swobody
t-Studenta dla prób niezależnych N - 2
t-Studenta dla prób zależnych N - 1
t-Studenta dla jednej próby N - 1
Skorygowane ze względu na nierówne wariancje w teście t-Studenta dla prób niezależnych Test Welcha-Aspina
Chi-kwadrat zgodności k - 1
Chi-kwadrat niezależności (r - 1)(p - 1)
Kruskal-Wallis k - 1
Friedman k - 1
Korelacja r-Pearsona N - 2
Międzygrupowe w analizie wariancji k - 1
Wewnątrzgrupowe w analizie wariancji N - k
Regresja liniowa dla modelu t
Regresja liniowa dla reszty N - t - 1
Kołmogorow-Smirnow N
Shapiro-Wilk N

 

 

 

 

Symbole:

\(N\) - liczba obserwacji

\(k\) - liczba porównywanych grup/pomiarów

\(r,p\) - liczab kategorii dla pierwszej i drugiej zmiennej

\(t\) - liczba predyktorów
 

 

 

Opinie - Stopnie swobody dla testów statystycznych

3×3 =
  • A Ania 04.02.2023

    15N 15k 2r, p 100