Eszkola

Tablica rozkładu normalnego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Tablica rozkładu normalnego

Znając wystandaryzowany wynik, w tablicy oznaczony przez symbol t, możemy wyznaczyć obszar pod krzywą Gaussa.

Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego

Obszar ten określa prawdopodobieństwo zajścia danego wyniku.t \(\Phi(t)\) t \(\Phi(t)\) t \(\Phi(t)\)
0,00 0,0000 1,00 0,3413 2,00 0,4773
0,05 0,0199 1,05 0,3531 2,05 0,4798
0,10 0,0398 1,10 0,3643 2,10 0,4821
0,15 0,0596 1,15 0,3749 2,15 0,4842
0,20 0,0793 1,20 0,3849 2,20 0,4861
0,25 0,0987 1,25 0,3944 2,25 0,4878
0,30 0,1179 1,30  0,4032 2,30  0,4893
0,35 0,1368 1,35 0,4115  2,35 0,4906 
0,40 0,1554 1,40 0,4192  2,40 0,4918 
0,45 0,1736 1,45 0,4265  2,45 0,4929 
0,50 0,1915 1,50 0,4332  2,50 0,4938 
0,55 0,2088 1,55 0,4394  2,55 0,4946 
0,60 0,2257 1,60 0,4452  2,60 0,4953 
0,65 0,2422 1,65 0,4505  2,65 0,4960 
0,70 0,2580 1,70 0,4554  2,70 0,4965 
0,75 0,2734 1,75 0,4599  2,75 0,4970 
0,80 0,2881 1,80 0,4641  2,80 0,4974 
0,85 0,3023 1,85 0,4678  2,85 0,4978 
0,90 0,3159 1,90 0,4713  2,90 0,4981 
0,95 0,3289 1,95 0,4744  2,95 0,4984 
        3,00 0,4987 


Odczytany wynik + wartość 0,5 określa prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku bądź niższego. Rozkład normalny jest rozkładem symetrycznym, a tablice określają sytuacje, które występują "po prawej stronie" wykresu. Jednakże analogiczne obszary uzykujemy dla "lewej strony" wykresu. Dla wyniku wystandaryzowanego t = -1, odczytujemy wartość równą 0,3413, co po wyliczeniach względem środka rozkładu: 0,5 - 0,3413 oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku bądź niższego wynosi około 0,1587. 


Opinie - Tablica rozkładu normalnego

4×3 =