Eszkola

Wzór na test Z wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na test Z, standaryzacja zmiennej


Wzór na test Z ma postać:

 

\(Z = \dfrac{x - \mu}{\sigma}\)

 

Gdzie:

\(Z\) - wynik testu Z

\(x\) - obserowowana wartość zmiennej

\(\mu\) - wartość oczekiwana, średnia

\(\sigma\) - odchylenie standardowe


Aby obliczyć wynik wystandaryzowany dla danej obserwacji przy uwzględnieniu parametru rozkładu zmiennej (\(\mu, \sigma)\) należy wynik odjąć od wartości średniej dla danej zmiennej i podizelić uzyskany wynik przez wartość odchylenie standardowego.

Wzór na test Z - jak stosować w praktyce?

9-1 =