Eszkola

Wzór na wartość oczekiwaną wzór

Wzór na wartość oczekiwaną dla zmiennej typu skokowego ma postać:

\(EX = \sum\limits_{i=1}^{n}x_{(i)}p(x_{(i)})\)


Artykuł: Idea wartości oczekiwanej


Wyjaśnienie symboli:

\(EX\) - wartość oczekiwana

\(x_{(i)}\) - kolejna wartość zmiennej

\(p(x_{(i)})\) - prawdopodobieństwo uzyskania danej wartościWartość oczekiwaną szacujemy poprzez zsumowanie iloczynu danej wartości  z prawdopodobieństwem wystąpienia tej wartości. 

Wzór na wartość oczekiwaną dla zmiennej typu ciągłego ma postać:

\(EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx\)


Wyjaśnienie symboli:

\(EX\) - wartość oczekiwana

\(f(x)\) - funkcja gęstości prawdopodobieństwa

\(x\) - zmienna losowa

Wzór na wartość oczekiwaną - jak stosować w praktyce?

8+7 =