Eszkola

Wzór na odchylenie ćwiartkowe wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na odchylenie ćwiartkowe ma postać:

 

\(Q = \dfrac{(Q_3 - Me) + (Me - Q_1)}{2} = \dfrac{Q_3 - Q_1}{2} \)

 
gdzie:

\(Q\) - odchylenie ćwiartkowe

\(Q_3\) - trzeci kwartyl 

\(Q_1\) - pierwszy kwartyl

\(Me\) - mediana (drugi kwartyl)

 
Aby obliczyć odchylenie ćwiartkowe należy wyliczyć ze zbioru obserwacji kwartyl trzeci i kwartyl pierwszy i odjąć te wartości od siebie a następnie wynik podzielić przez 2.

Wzór na odchylenie ćwiartkowe - jak stosować w praktyce?

7-1 =