Eszkola

Wzór na cząstkowe Eta kwadrat wzór

Wzór na cząstkowe Eta kwadrat ma postać:

\(\eta^2_P = \dfrac{SS_T}{SS_T + SS_E}\)

Symbole:

\(\eta^2_P\) - cząstkowe Eta kwadrat 

\(SS_T\) - suma kwadratów dla czynnika, interakcji czynników, danego efektu
 

\(SS_E\) - suma kwadratów dla błędu


Otrzymany wynik możemy pomnożyć przez \(100\%\) aby uzsykać wartość wyrażoną w procentach. Cząstkowe Eta kwadrat jest zatem procentem wyjaśnionej wariancji rozumianej jako suma wariancji efektu i błędu. Inaczej liczony jest klasyczny współczynnik Eta kwadrat.

Wzór na cząstkowe Eta kwadrat - jak stosować w praktyce?

5-1 =