Eszkola

Wzór na niepewność rozszerzoną wzór

Wzór na niepewność rozszerzoną ma postać:

\(e_g = \pm ks\)


Gdzie:
\(e_g\) - niepewność rozszerzona
\(k\) - współczynnik pokrycia, rozszerzenia 
\(s\) - odchylenie standardowe

Najczęściej w badaniach zakłada się k = 2 lub k = 3. Niepewność rozszerzona jest przedziałem o założona liczbę odchyleń standardowych od wartości średniej. Przedział ten określa zakres, w którym z założonym prawdopodobieństwem znajduje się prawdziwa poszukiwana wartość.

Wzór na niepewność rozszerzoną - jak stosować w praktyce?

4+6 =
  • K Kuba 23.01.2024

    102, 90, 112, 79, 103, 106, 113, 100, 100, 102, 107, 96, 97, 111, 113, 97, 113, 107, 110, 105, 101, 100, 101, 96, 101, 105, 114, 90, 107, 109, 100, 105, 104, 113, 97, 112, 83, 100, 104, 110, 111, 104, 108, 117, 128, 121, 97, 95, 107, 90, 103, 112, 111, 119, 109, 94, 113, 118, 113, 98, 104, 105, 114, 106, 110, 82, 102, 115, 102, 97, 113, 115, 101, 88, 104, 104, 105, 106, 108, 120, 92, 113, 103, 97, 100, 112, 101, 108, 107, 115, 108, 118, 102, 122, 92, 120, 112, 95, 105, 122

Oprócz - wzór na niepewność rozszerzoną może Ci się przydać