Eszkola

Wzór na niepewność rozszerzoną wzór

Wzór na niepewność rozszerzoną ma postać:

\(e_g = \pm ks\)


Gdzie:
\(e_g\) - niepewność rozszerzona
\(k\) - współczynnik pokrycia, rozszerzenia 
\(s\) - odchylenie standardowe

Najczęściej w badaniach zakłada się k = 2 lub k = 3. Niepewność rozszerzona jest przedziałem o założona liczbę odchyleń standardowych od wartości średniej. Przedział ten określa zakres, w którym z założonym prawdopodobieństwem znajduje się prawdziwa poszukiwana wartość.

Wzór na niepewność rozszerzoną - jak stosować w praktyce?

7-1 =

Oprócz - wzór na niepewność rozszerzoną może Ci się przydać