Eszkola

Wzór na test Durbina-Watsona wzór

Wzór na test Durbina-Watsona ma postać:

\(DW = \dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n-1}(e_{(i+1)} - e_{(i)})^2}{\sum\limits_{i=1}^n e_{(i)}^2}\)

Gdzie:

\(DW\) - test Durbina-Watsona

\(e_{(i)}\) - reszta w modelu regresji

\(e_{(i+1)}\) - kolejna reszta w modelu regresji

\(n\) - liczba obserwacji

Reszty obliczamy według wzoru na resztę w równaniu regresji liniowej

Należy pamiętać, że obliczają statystykę DW w mianowniku sumujemy wszystkie reszty, nie tylko te, które posłużyły nam do obliczenia różnic pomiędzy kolejnymi resztami. W tym przypadku, naturalnie jednej różnicy nie będzie (stad we wzorze n-1).

Wzór na test Durbina-Watsona - jak stosować w praktyce?

9+5 =