Eszkola

Wzór na średni błąd bezwzględny w modelu regresji wzór

Wzór na średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji


Wzór na średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji ma postać:


\(MAE = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i = 1}^{n}|e_{(i)}|\)

 
gdzie:

\(MAE\) - średni błąd bezwzględny estymacji

\(n\) - liczba obserwacji

\(i\) - kolejne oberwacje

\(e_{(i)}\) - błąd estymacji, różnica pomiędzy wynikami obserowawnymi a estymowanymi (wyznaczonymi na podstawie modelu regresji)

\(||\) - wartość bezwzględna

 
Aby obliczyć średni błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji należy obliczyć błędy estymacji (różnicę pomiędzy wynikami obserowawnymi a estymowanymi) dla poszczególnych obserwacji, obliczyć z tych liczb wartość bezwzględną oraz zsumować i podzielić przez liczbę obserwacji.

Wzór na średni błąd bezwzględny w modelu regresji - jak stosować w praktyce?

7+5 =