Eszkola

Wzór na średni kwadratowy błąd estymacji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na średni kwadratowy błąd estymacji w modelu regresji ma postać:

 

\(SSE = \sqrt{MS_E}\) przy czym:

\(MS_E = \dfrac{SS_E}{df_E}\)

\(df_E = n - p - 1\)

\(SS_E = \sum\limits_{i=1}^{n}(y_{(i)} - \hat{y}_{(i)})^2\) 

 

gdzie:

\(SEE\) - średni kwadratowy błąd estymacji

\(MS_E\) - wariancja błędów estymacji

\(SS_E\) - suma kwadratów odchyleń wyników od prostej regresji

\(df_E\) - liczba stopni swobody błędów

\(n\) - liczba oberwacji

\(p\) - liczba predyktorów w modelu

\(y_{(i)}\) - obserwacje empiryczne (uzyskane w badaniu)

\(y_{\hat{y}_{(i)}}\) - oberwacje prognozowane na podstawie modelu

 
Aby obliczyć średni kwadratowy błąd estymacji w modelu regresji należy wyciągnąć pierwiastek z wariancji błędów estymacji na podstawie danego modelu regresji.

Wzór na średni kwadratowy błąd estymacji - jak stosować w praktyce?

4×3 =
  • M Mateusz 28.02.2024

    16,1