Eszkola

Wzór na średni błąd procentowy w modelu regresji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na średni błąd procentowy w modelu regresji ma postać:

\(MPE = \dfrac{100}{n}\sum\limits_{i=1}^n\dfrac{e_{(i)}}{y_{(i)}}\) 


Wyjaśnienie symboli:

\(MPE\) - średni błąd procentowy

\(n\) - liczba obserwacji

\(e_{(i)}\) - kolejne reszty niestandaryzowane dla kolejnych obserwacji

\(y_{(i)}\) - kolejnej obserwowane wartości zmiennej zależnej y


Aby wyliczyć średni procentowy błąd bezwględny estymacji w modelu regresji należy uzyskane reszty dla danego modelu podzielić przez obserwowane wartości zmiennej zależnej. Następnie sumujemy obliczone wartości i mnożymy przez \(\dfrac{100}{n}\)

Wzór na średni błąd procentowy w modelu regresji - jak stosować w praktyce?

3×6 =