Eszkola

Wzór na równanie modelu regresji logistycznej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na równanie modelu regresji logistycznej, w której zmienna zależna przyjmuje dwie, dychotomiczne wartości ma postać:

\(P(Y = 1|x_1,x_2,...,x_k) = \cfrac{e^{a_0+\sum\limits_{i=1}^ka_ix_i}}{1 + e^{a_o+\sum\limits_{i=1}^{k}a_ix_i}}\)

Symbole:

\(P(Y = 1|x_1,x_2,...,x_k \) - warunkowe prawdopodobieństwo, że zmienna zależna Y przyjmie wartość równą 1 dla wartości zmiennych niezależnych \(x_1,x_2,...,x_n\)

\(e\) - liczba Eulera, \(\approx 2,718 \)

\(a_0\) - stała

\(a_1, a_2,...,a_k\) - współczynniki regresji dla poszczególnych zmiennych niezależnych, predyktorów

\(x_1,x_2,...,x_k\) - zmienne niezależne, predyktory, zmienne wyjaśniające


Z racji, że zmienna zależna, wyjaśniana przyjmuje dwie, dychotomiczne wartości 0 i 1 równanie regresji określa prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia (1) dla wartości predyktorów wprowadzonych do modelu regresji logistycznej.

Wzór na równanie modelu regresji logistycznej - jak stosować w praktyce?

6+9 =