Eszkola

Wzór na R-kwadrat Nagelkerke wzór

Wzór na współczynnik R-kwadrat Nagelkerke w modelu regresji logistycznej ma postać:

\(\bar{R}^2 = \dfrac{pseudo R^2}{max[pseudo R^2]} = \dfrac{1 - e^{-(2/n)(lnL_p - lnL_0)}}{1 - e^{(2/n)lnL_0}}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(\bar{R}^2\) - R-kwadrat liczony metodą Nagelkerke

\(pseudo  R^2\) - wzór na pseudo R-kwadrat

\(e\) - liczba Eulera \(\approx 2,718\)

\(n\) - liczba obserwacji

\(lnL_P\) - logarytm funkcji wiarygodności dla pełnego modelu

\(lnL_0\) - logarytm funkcji wiarygodności dla modelu zawierającego jedynie wyraz wolnyWzór na R-kwadrat Nagelkerke - jak stosować w praktyce?

2×6 =