Eszkola

Wzór na pseudo R-kwadrat wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pseudo R-kwadrat, inaczej zwany również R2 McFaddena ma postać:

\(pseudo  R^2 = 1 - \dfrac{lnL_p}{lnL_0}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(pseudo  R^2\) - pseudo R-kwadrat, proporcjonalna redukcja logarytmu wiarygodności

\(lnL_p\) - logarytm funkcji wiarygodności dla pełnego modelu

\(lnL_0\) - logarytm funkcji wiarygodności dla modelu zawierającego jedynie wyraz wolny


Aby obliczyć wartość współczynnika pseudo R-kwadrat odejmujemy od jedności iloraz logarytmów funcji wiarygodności dla pełnego modelu i dla modelu zawierającego jedynie wyraz wolny.

Wzór na pseudo R-kwadrat - jak stosować w praktyce?

1×2 =