Eszkola

Wzór na R-kwadrat Coxa-Snella wzór

Wzór na R-kwadrat Coxa-Snella w modelu regresji logistycznej ma postać:

\(R^2_C = 1 - exp\left(\dfrac{(-2lnL_0) - (-2lnL_P)}{n}\right)\)


Wyjaśnienie symboli:

\(R^2_C\) - R-kwadrat Coxa-Snella

\(exp(x) = e^x\) 

\(e\) - liczba Eulera \(\approx 2,718\)

\(n\) - liczba obserwacji

\(lnL_P\) - logarytm funkcji wiarygodności dla pełnego modelu

\(lnL_0\) - logarytm funkcji wiarygodności dla modelu zawierającego jedynie wyraz wolny


Wzór na R-kwadrat Coxa-Snella - jak stosować w praktyce?

5×7 =