Eszkola

Wzór na średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji


Średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji ma postać:


\(MAPE = \dfrac{100}{n}\sum\limits_{i=1}^n|\dfrac{e_{(i)}}{y_{(i)}}|\)


Wyjaśnienie symboli:

\(MAPE\) - średni procentowy błąd bezwględny estymacji

\(n\) - liczba obserwacji

\(e_{(i)}\) - reszta niestandaryzowana dla kolejnych obserwacji

\(y_{(i)}\) - wartości zmiennej zależnej obserwowane (wartości zmiennej zależnej y)


Aby wyliczyć średni procentowy błąd bezwględny estymacji w modelu regresji należy uzyskane reszty dla danego modelu podzielić przez obserwowane wartości zmiennej zależnej i obliczyć wartość bezwzględną. Następnie sumujemy obliczone wartości i mnożymy przez \(\dfrac{100}{n}\)

Wzór na średni procentowy błąd bezwzględny estymacji w modelu regresji - jak stosować w praktyce?

4+3 =