Eszkola

Wzór na błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej wzór

Wzór na błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej ma postać:

\(S_e = \sqrt{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^ne_i^2}{n-2}}\)


Gdzie:

\(S_e\) - błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej

\(e_i\) - wartość kolejnego niestandarzyowanego błędu predykcji w modelu regresji

\(n\) - liczba obserwacji

Wzór na błąd standardowy oszacowania w regresji liniowej - jak stosować w praktyce?

6×1 =