Eszkola

Wzór na błąd średni estymacji w modelu regresji wzór

Wzór na błąd średni estymacji w modelu regreji


Wzór na błąd średni estymacji w modelu regresji ma postać:

 

\(ME = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}e_{(i)}\)

 

gdzie:

\(ME\) - błąd średni estymacji

\(n\) - liczba obserwacji

\(i\) - kolejna obserwacja

\(e_{(i)}\) - błąd estymacji, różnica pomiędzy wynikami obserowawnymi a estymowanymi (wyznaczonymi na podstawie modelu regresji)


Aby obliczyć błąd średni esytmacji w modelu regresji należy obliczyć błędy estymacji dla poszczególncyh obserwacji, zsumować obliczone różnice i podzielić przez liczbę obserwacji.

Wzór na błąd średni estymacji w modelu regresji - jak stosować w praktyce?

5+5 =