Eszkola

Wzór na współczynnik Beta w modelu regresji liniowej wzór

Wzór na współczynnik Beta w modelu regresji liniowej ma postać:

 

\(\beta = \dfrac{b \cdot s_x}{s_y}\)

 

gdzie:

\(\beta\) - współczynnik Beta, standaryzowany współczynnik b w modelu regresji liniowej

\(b\) - współczynnik b (współczynnik dla predyktora) 

\(s_x\) - odchylenie standardowe dla predyktora

\(s_y\) - odchylenie standardowe dla zmiennej zależnej, przewidywanej

 
Aby wyliczyć standaryzowany współczynnik b, tzw. współczynnik Beta w modelu regresji liniowej należy pomnożyć współczynnik b przez wartość odchylenia standardowego dla predyktora i otrzymany wynik podzielić przez odchylenie standardowe dla zmiennej zależnej.

Wzór na współczynnik Beta w modelu regresji liniowej - jak stosować w praktyce?

8+7 =