Eszkola

Wzór na test t-Studenta dla jednej próby wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na test t-Studenta dla jednej próby ma postać:


\(T = \dfrac{\bar{X_1} - \mu}{S_x}\)


gdzie:

\(T\) - test t-Studenta

\(\bar{X_1}\) - średnia z obserwacji, próby

\(\mu\) - wartość do porównania

\(S_x\) - odchylenie standardowe z obserwacji, próby


Aby obliczyć test t-Studenta dla jednej próby należy od wyliczonej średniej z próby (dla naszych obserwacji) odjąć wartość, którą chcemy porównać a następnie różnicę tą dzielimy przez odchylenie standardowe z naszych obserwacji.

Wzór na test t-Studenta dla jednej próby - jak stosować w praktyce?

4×6 =