Eszkola

Wzór na odchylenie przeciętne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na odchylenie przeciętne ma postać:

 

\(d = \dfrac{\Sigma (|x - \bar{x}|)}{N}\)

gdzie:

\(d\) - odchylenie przeciętne 

\(x\) - kolejna obserwacja w zbiorze

\(\bar{x}\) - średnia ze wszystkich obserwacji

\(N\) - liczba obserwacji


Aby obliczyć odchylenie przeciętne należy obliczyć średnią arytmetyczną ze wszystkich obserwacji, następnie od każdej obserwacji odejmujemy średnią, wyciągamy wartość bezwzględną z tej różnicy a następnie sumujemy otrzymane liczby. Otrzymaną wartość dzielimy przez liczbę obserwacji w zbiorze.

Przykład obliczenia odchylenia przeciętnego:

Zmierzyliśmy temperaturę w Warszawie o godz 15 w ciągu całego tygodnia. Otrzymaliśmy następujące wyniki: 17, 18, 20, 22, 19, 15, 12 

Rozpiszmy dane do tabeli, w której wyliczymy odchylenie przeciętne

 

Temperatura - wyniki Różnica pomiędzy wynikiami a średnią  Wartość bezwzględna
17 -0,57 0,57
18 0,43 0,43
20 2,43 2,43
22 4,43 4,43
19 1,43 1,43
15 -2,57 2,57
12 -5,57 5,57
\(\bar{x}\) = 17,57 \(N\) (liczebność) = 7 dni \(\sum\) = 17,43
Podziel przez liczbę obserwacji 17,43 / 7 = 2,49 = \(d\)

Odchylenie przeciętne często określane jest jako odchylenie średnie.

 

Wzór na odchylenie przeciętne - jak stosować w praktyce?

2+6 =
  • K Kacper 10.04.2024

    Oblicz odchylenie przeciętne dla liczb 23 22 21 32 24

  • M Maja 21.11.2023

    Jak stosować z obliczeniami

  • M Maja 21.11.2023

    Wyznacz wartość odchylenia przeciętnego dla wieku pracowników brygady 1 i 2 zatrudnionych w magazynie fabrycznym przedsiębiorstwa mlekovitex korzystając z danych zawartych w zadaniu 5.2. brygada pierwsza 41 46 48 51 51 55 60 brygada II 26 27 32 37 40 41 43 50