Eszkola

Wzór na współczynnik kontyngencji C Pearsona wzór

Wzór na współczynnik kontyngencji C Pearsona ma postać:

\(C = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{\chi^2 + n}}\)

 

 

lub

\(C = \sqrt{\dfrac{\phi^2}{1 + \phi^2}}\)


gdzie:

\(C\) - współczynnik kontyngencji C Pearsona między dwiema zmiennymi

\(\chi^2\) - wynik testu chi-kwadrat między dwiema zmiennymi

\(n\) - liczba obserwacji

\(\phi\) - współczynnik Yule'a, Phi

 

Wzór na współczynnik kontyngencji C Pearsona - jak stosować w praktyce?

9-1 =