Eszkola

Wzór na współczynnik V Cramera wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na współczynnik V Cramera ma postać:

\(V = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{n \cdot min(r-1, k -1)}}\)


gdzie:

\(V\) - współczynnik V Cramera pomiędzy dwiema zmiennymi

\(\chi^2\) - wynik testu chi-kwadrat dla pary zmiennych

\(n\) - liczba obserwacji

\(r\) - liczba poziomów jednej zmiennej

\(k\)liczba drugiej jednej zmiennej 

\(min (r-1, k -1)\) - ta wartość z dwóch (r-1) lub (k-1), która jest mniejsza Wzór na współczynnik V Cramera - jak stosować w praktyce?

8-1 =