Eszkola

Tablica rozkładu chi-kwadrat

Tablica rozkładu chi-kwadrat \((\chi^2)\)


Aby sprawdzić, czy wartość statystyki chi-kwadrat wskazuje na istotną statystycznie zależność, musimy sprawdzić, posługując się tablicą rozkładu chi-kwadrat, czy dana wartość wskazuje na istotne statystycznie różnice. 
Aby tego dokonać, musimy znać:
  • wartość statystyki chi-kwadrat (wynik testu chi-kwadrat)
  • liczbę stopni swobody, która uzależniona jest od liczby analizowanych grup osób, dla przykładu, gdy analizujemy zależność pomiędzy dwie zmiennymi, gdzie każda z nich ma tylko dwie kategorie odpowiedzi, np: płeć i wiek (młodsi vs starsi) to liczba stopni sswobody wyniesie 1.
  • poziom istotności (poziom prawdopodobieństwa), dla którego dany wynik będzie wskazywał na istotną zależność, np p = 0,05

W tablicy rozkładu chi-kwadrat:


  • p - poziom prawdopodobieństwa
  • df - liczba stopni swobody

Liczby na przecięciu dwóch wartości: liczba stopni swobody oraz przyjęty poziom prawdopodobieństwa oznacza wartość krytyczną rozkładu chi-kwadrat. Jeżeli obliczona wartość testu chi-kwadrat w naszym badaniu jest większa od wartości krytycznej w tablicy oznacza to, że poziom istotności dla naszych wyników jest mniejszy niż przyjęty w tablicy.

Można również skorzystać z naszego kalkulatora prawdopodobieństwa chi-kwadrat - aby wyliczyć dokładny poziom prawdopodobieństwa dla danego wyniku testu i liczby stopni swobody.

df \ p 0,99 0,95 0,90 0,80 0,50 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,01
1 0,000 0,004 0,016 0,064 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635
2 0,020 0,103 0,211 0,446 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210
3 0,115 0,352 0,584 1,005 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,34
4 0,297 0,711 1,064 1,649 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,67 13,28
5 0,554 1,145 1,610 2,343 4,351 6,064 7,289 9,236 11,07 13,39 15,09
6 0,872 1,635 2,204 3,070 5,348 7,231 8,558 10,64 12,59 15,03 16,81
7 1,239 2,167 2,833 3,822 6,346 8,383 9,803 12,02 14,07 16,62 18,47
8 1,646 2,733 3,490 4,594 7,344 9,524 11,03 13,36 15,51 18,17 20,09
9 2,088 3,325 4,168 5,380 8,343 10,66 12,24 14,68 16,92 19,68 21,67
10 2,558 3,940 4,865 6,179 9,342 11,78 13,44 15,99 18,31 21,16 23,21
11 3,053 4,575 5,578 6,989 10,34 12,90 14,63 17,27 19,67 22,62 24,72
12 3,571 5,226 6,304 7,807 11,34 14,01 15,81 18,55 21,03 24,05 26,22
13 4,107 5,892 7,042 8,634 12,34 15,12 16,98 19,81 22,36 25,47 27,69
14 4,660 6,571 7,790 9,467 13,34 16,22 18,15 21,06 23,68 26,87 29,14
15 5,229 7,261 8,547 10,31 14,34 17,32 19,31 22,31 25,00 28,26 30,58
16 5,812 7,962 9,312 11,15 15,34 18,42 20,46 23,54 26,30 29,63 32,00
17 6,408 8,672 10,08 12,00 16,34 19,51 21,61 24,77 27,59 30,99 33,41
18 7,015 9,390 10,86 12,86 17,34 20,60 22,76 25,99 28,87 32,35 34,80
19 7,633 10,12 11,65 13,72 18,34 21,69 23,90 27,20 30,14 33,69 36,19
20 8,260 10,85 12,44 14,58 19,34 22,77 25,04 28,41 31,41 35,02 37,57
21 8,897 11,59 13,24 15,44 20,34 23,86 26,17 29,61 32,67 36,34 38,93
22 9,542 12,34 14,04 16,31 21,34 24,94 27,30 30,81 33,92 37,66 40,29
23 10,20 13,09 14,85 17,19 22,34 26,02 28,34 32,01 35,17 38,97 41,64
24 10,86 13,85 15,66 18,06 23,34 27,10 29,55 32,20 36,41 40,27 42,98
25 11,52 14,61 16,47 18,94 24,34 28,17 30,67 34,38 37,65 41,57 44,31
26 12,20 15,38 17,29 19,82 25,34 29,25 31,79 35,56 38,88 42,86 45,64
27 12,88 16,15 18,11 20,70 26,34 30,32 32,91 36,71 40,11 44,14 46,96
28 13,56 16,93 18,94 21,59 27,34 31,39 34,03 37,92 41,34 45,42 48,28
29 14,26 17,71 19,77 22,47 28,34 32,46 35,14 39,09 42,56 46,69 49,59
30 14,95 18,49 20,60 23,36 29,34 33,53 36,25 40,26 43,77 47,96 50,89

Dla przykładu, jeżeli przyjmiemy, że interesuje nas czy dany wynik jest istotny statystycznie, przy założeniu 5% szans popełnienia błędu przy wnioskowaniu (p = 0,05) a liczba stopni swobody wynosi 3 to wartość krytyczna testu chi-kwadrat wynosi 7,815. Jeżeli wynik testu chi-kwadrat w naszym badaniu wyniósł np: 8,15 to oznacza, że nasze wyniki są istotne statystycznie dla poziomu istotności p = 0,05; gdy natomiast wynik wyniesie np 5,4 oznaczać to będzie, że poziom istotności jest powyżej 0,05 co oznacza wyniki nieistotne statystycznie.

Można również skorzystać z naszego kalkulatora poziomu istotności dla rozkładu chi-kwadrat


Opinie - Tablica rozkładu chi-kwadrat

1×6 =