Eszkola

Wzór na funkcję gęstość rozkładu normalnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego


Wzór na funkcję gęstości rozkładu normalnego ma postać:


\(f(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\)


gdzie:

\(x\) - wynik obserwacji

\(\mu\) - wartość oczekiwana zmiennej

\(\sigma\) - odchylenie standardowe zmiennej

 
Tablice rozkładu normalnego

Aby wyznaczyć gęstość prawdopodobieństwa w rozkładzie normlanym dla danego wyniku należy do wzoru podstawić wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe dla zmiennej oraz dany wynik.

Wzór na funkcję gęstość rozkładu normalnego - jak stosować w praktyce?

8-1 =