Eszkola

Wzór na standardowy błąd pomiaru wzór

Wzór na standardowy błąd pomiaru ma postać:

\(SEM = s_x \cdot \sqrt{1 - r_{tt}}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(SEM\) - standardowy błąd pomiaru

\(s_x\) - odchylenie standardowe ogólnych wyników testowych

\(r_{tt}\) - wskaźnik, współczynnik rzetelności dla danego narzędzia badawczego


Standardowy błąd pomiaru SEM odnosi się do danego narzędzia badawczego a nie do danej osoby. Aby obliczyć standardowy błąd pomiaru danym narzędziem niezbędne jest obliczenie najpierw współczynnika rzetelności dla tego narzędzia. Narzędza, które charakteryzują się małym standardowym błędem pomiaru są lepsze diagnostycznie.


Wzór na standardowy błąd pomiaru - jak stosować w praktyce?

7+9 =