Eszkola

Wzór na trudność pozycji testowych wzór

Wzór na trudność pozycji testowej


Wzór na trudność pozycji testowej ma postać:

\(p_i = \dfrac{n_i}{N} \cdot 100\%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(p_i\) - trudność i-tej pozycji testowej

\(n_i\) - liczba osób, które odpowiedziały prawidłowo (liczba prawidłowych obserwacji) na i-tą (daną) pozycję testową

\(N\) - liczba wszystkich osób (jednostek badanych) udzielających odpowiedzi na daną pozycję testową


Trudność pozycji testowej to stosunek liczby osób, które prawidłowo udzieliły odpowiedzi na dane pytanie (pozycję testową) do liczby wszystkich badanych osób.

Wzór na trudność pozycji testowych - jak stosować w praktyce?

8-2 =