Wzór na trudność pozycji testowej


Wzór na trudność pozycji testowej ma postać:

\(p_i = \dfrac{n_i}{N} \cdot 100\%\)

Wyjaśnienie symboli:

\(p_i\) - trudność i-tej pozycji testowej

\(n_i\) - liczba osób, które odpowiedziały prawidłowo (liczba prawidłowych obserwacji) na i-tą (daną) pozycję testową

\(N\) - liczba wszystkich osób (jednostek badanych) udzielających odpowiedzi na daną pozycję testową


Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Trudność pozycji testowej to stosunek liczby osób, które prawidłowo udzieliły odpowiedzi na dane pytanie (pozycję testową) do liczby wszystkich badanych osób.