Eszkola

Wzór na błąd standardowy mediany wzór

Wzór na błąd standardowy mediany ma postać:

\(SE_{me} = \dfrac{1,253 \cdot s}{\sqrt{N}}\)


gdzie:

\(SE_{me}\) - błąd standardowy mediany

\(s\) - odchylenie standardowe 

\(N\) - liczebność


Aby obliczyć błąd standardowy mediany należy pomnożyć odchylenie standardowe przez wartość 1,235 i uzyskany wynik podzielić przez pierwiastek z liczby obserwacji.

Wzór na błąd standardowy mediany - jak stosować w praktyce?

4+4 =