Eszkola

Wielkość skalarna co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje wielkości fizycznych: skalarne i wektorowe.

Wektory posiadają wartość, kierunek , zwrot i najczęściej punkt przyłożenia. W odróżnieniu do nich wielkości skalarne (skalary) posiadają tylko wartość i niekiedy punkt przyłożenia.

Jeśli wektor pozbawimy kierunku i zwrotu, wtedy będzie on skalarem np. prędkość jest wektorem, ale już wartość prędkości jest skalarem o wartości nieujemnej.

Skalarem jest więc każda wielkość fizyczna , którą możemy opisać przy pomocy konkretnej liczby. Cechą tych wielkości jest to, że są one bezkierunkowe.

Przykłady: temperatura, masa, ładunek, gęstość, czas, ciśnienie.

Dostępne operacje matematyczne na skalarach to:

- dodawanie

- odejmowanie

- mnożenie

- dzielenie

- potęgowanie

- funkcje trygonometryczne, logarytmiczne itp.

Przy obliczaniu wielkości skalarnych możliwe są tylko operacje matematyczne na skalarach jednego rodzaju tzn. wyrażonych w tych samych jednostkach.

Przykład: Temperatura T=10K+20K=30K. Niedozwolone jest mieszanie ze sobą wielkości fizycznych np. utworzenie sumy, w której dodane będą do siebie skalary różnych rodzajów ( np. masa i temperatura).

 

Wielkość skalarna Wasze opinie

9+3 =

Oprócz wielkość skalarna może Ci się przydać