Eszkola

Komórki – budowa

Komórki prokariotyczne charakteryzują się brakiem jądra komórkowego, jego funkcje pełni chromosom bakteryjny zlokalizowany  w obszarze cytozolu zwanym nukleoidem. W komórkach nie ma organelli obłonionych, a za procesy metaboliczne związane z transportem elektronów odpowiada błona komórkowa tworząca specjalne wpuklenia. W cytozolu znajdują się rybosomy oraz ziarna lub krople substancji zapasowych. Ściana komórkowa prokariontów  jest zbudowana z peptydoglikanów, czyli związków zbudowanych z łańcuchów cukrowych oraz peptydów. Często okrywa ścianę komórkową otoczka śluzowa. Komórki prokariotyczne mogą być zaopatrzone w rzęski, które umożliwiają ruch czynny.

Elementy budowy komórki prokariotycznej:

 • rzęska,
 • otoczka śluzowa,
 • ściana komórkowa,
 • błona komórkowa,
 • wewnątrzkomórkowe wpuklenia błony,
 • rybosomy,
 • substancje zapasowe,
 • chromosom bakteryjny,
 • tylakoidy.

Komórki eukariotyczne charakteryzują się obecnością jądra.

Komórki roślinne są ograniczone ścianą komórkową zbudowaną z celulozy. Charakteryzują się obecnością wakuoli oraz plastydów. Materiałem zapasowym jest głównie skrobia.

Elementy budowy komórki roślinnej :

Komórki zwierzęce są oddzielone od środowiska wyłącznie błoną komórkową. Charakteryzują się obecnością lizosomów, a ich materiałem zapasowym jest głównie glikogen.

Elementy budowy komórki zwierzęcej:

 • filamenty,
 • wodniczka,
 • centriole,
 • aparat Golgiego,
 • błona komórkowa,
 • lizosom,
 • mitochondrium,
 • siateczka śródplazmatyczna gładka,
 • siateczka śródplazmatyczna szorstka,
 • jądro komórkowe,
 • mikrotubule,
 • rybosomy.

Komórki grzybowe są ograniczone ścianą komórkową zbudowaną z chityny. Charakteryzują się obecnością wakuoli, a ich materiałem zapasowym jest głównie glikogen.

Elementy budowy komórki grzybowej:

 • mitochondrium,
 • wakuola,
 • aparat Golgiego,
 • ściana komórkowa,
 • błona komórkowa,
 • jądro komórkowe,
 • siateczka śródplazmatyczna.

Budowa komórek Wasze opinie

2×7 =

Oprócz budowa komórek może Ci się przydać