Eszkola

Aparat Golgiego – budowa i charakterystyka

Najważniejszym elementem strukturalnym aparatu Golgiego jest diktiosom.

Zbudowany jest ze spłaszczonych, rozszerzających się workowato ku obwodowi cystern ułożonych w formie stosu oraz pęcherzyków.

W komórkach ssaków liczba cystern waha się między 5,a 8, w komórkach roślinnych do ponad 20.

W cysternach diktiosomów ma miejsce ostateczne uformowanie białek oraz końcowe etapy syntezy niektórych cukrowców budujących ścianę komórkową. Gotowe produkty odłączają się w obłonionych pęcherzykach od cystern i wędrują do miejsca przeznaczenia. Mogą też pękać i wylewać swą zawartość do cytoplazmy lub łączyć się z plazmalemmą i wydzielać zawartość poza obręb komórki, np. gruczołowej.

Wszystkie diktiosomy znajdujące się w danej komórce są określane aparatem Golgiego.

Pęcherzyki pochodzenia diktiosomalnego wypełnione enzymami trawiennymi nazywamy lizosomami. Około 40 różnych enzymów hydrolitycznych rozkłada cukry, białka, tłuszcze i kwasy nukleinowe. Lizosomy trawią mikrocząsteczki wchłonięte przez komórkę z zewnątrz lub pochodzące z cytoplazmy. Po śmierci organizmów błony lizosomów ulegają uszkodzeniu i enzymy wydostają się do cytoplazmy. Rozpoczyna się wtedy samostrawienie komórki i proces rozkładu.

Elementy budowy diktiosomu:

 • rybosomy,
 • retikulum endoplazmatyczne,
 • diktisosm
 • pęcherzyki,
 • cysterna,
 • biegun dojrzewania -trans,
 • biegun tworzenia cis.

Modyfikacje i transport białek wydzielanych przez komórkę:

 1. Pęcherzyki zawierające białka odrywają się od cystern siateczki śródplazmatycznej szorstkiej i przemieszczają się do aparatu Golgiego.
 2. W diktiosomie białka są modyfikowane, np. następuje ich fosforylacja lub dołączenie do nich reszty cukrowej.
 3. Gotowe białka są pakowane do pęcherzyków odrywających się od diktiosomu.
 4. Pęcherzyki przemieszczają się w kierunku błony komórkowej.
 5. Zawartość pęcherzyków jest usuwana poza komórkę na drodze egzocytozy.

 

 

Aparat Golgiego Wasze opinie

7+1 =