Eszkola

Enzymy - charakterystyka

Co to są enzymy?

Są to substancje pełniące funkcję katalizatora w komórkach.

Właściwości enzymów:

 •  są swoiste względem substratu
 •  katalizują swoiste reakcje
 •  nie zużywają się w przebiegu reakcji

Jak tworzy się i klasyfikuje enzymy?

Większość nazw enzymów powstaje przez dodanie zakończenia "-aza" do nazw ich substratów lub nazw katalizowanych przez nie reakcji.

Klasyfikacja enzymów:

 1.  klasa - oksydoreduktazy
 2.  klasa- transferazy
 3. klasa - hydrolazy
 4.  klasa - liazy
 5.  klasa- izomerazy
 6.  klasa - ligazy

Budowa enzymów

Enzymy są białkami. Wyjątkiem są cząsteczki kwasów nukleinowych, które pełnią funkcje katalityczne. Większość białek enzymatycznych jest zbudowana z części białkowej, w której wyróżniamy centrum aktywne. Niektóre enzymy zawierają część niebiałkową zwany kofaktorem.

Rodzaje kofaktorów:

 • jon metalu
 • grupa prostetyczna
 • koenzym

Jak działa enzym?

Działanie enzymy można przedstawić w trzech etapach:

 1. Centrum aktywne enzymu dopasowuje się przestrzennie do substratu reakcji.
 2. Tworzy się nietrwały kompleks enzym-substrat, co obniża energię aktywacji reakcji i przyspiesza jej przebieg.
 3. Produkt reakcji oddziela się od enzymu.

Sposoby regulacji reakcji enzymatycznych:

 1. regulacja aktywności enzymów 
 2. regulacja liczby cząsteczek enzymów

 

Enzymy Wasze opinie

5-4 =

Oprócz enzymy może Ci się przydać