Eszkola

Łańcuch oddechowy

Czym jest łańcuch oddechowy?

Łańcuch oddechowy jest ostatnim etapem oddychania tlenowego, kiedy komórka wykorzystuje energię wydzielaną podczas łączenia się wodoru z tlenem.

Podczas warunków niekontrolowanych jest to reakcja silnie egzoergiczna, która może wywołać wybuch.

W komórce przebiega stopniowo, a uwalniana w małych ilościach energia zostaje przekształcona w formę biologicznie użyteczną – w energię wysokoenergetyczną wiązań ATP.

Cały ten proces zachodzi na łańcuchu oddechowym, który tworzy zespół enzymów wbudowanych w wewnętrzną błonę mitochondriów, tworzącą grzebienie mitochondrialne.

W skład łańcucha oddechowego wchodzi:

  • dehydrogenaza NADH
  • ubichinon
  • cytochromy uszeregowane zgodnie ze wzrastającym potencjałem oksydoredukcyjnym (kaskada elektronów)

Enzymy te uczestniczą w transporcie elektronów na tlen cząsteczkowy- efektem jest powstanie cząsteczki wody.

Źródłem elektronów są atomy wodoru uzyskiwane z nośników, zredukowanych w czasie glikolizy i cyklu Krebsa. Transportowi elektronów przez łańcuch oddechowy towarzyszy transport protonów w poprzek błon co powoduje wydzielanie energii wykorzystywanej do syntezy ATP w procesie fosforylacji oksydacyjnej. Końcowym produktem utleniania jednej cząsteczki są 32 cząsteczki ATP.

Oddychanie tlenowe dostarcza organizmowi więcej energii niż oddychanie beztlenowe, gdzie powstają tylko 2 cząsteczki ATP z jednej cząsteczki glukozy.

Łańcuch oddechowy Wasze opinie

7+9 =

Oprócz łańcuch oddechowy może Ci się przydać