Eszkola

Mitochondria – charakterystyka

Jak wyglądają mitochondria?

Mitochondria są owalnymi lub kulistymi strukturami oddzielonymi od cytozolu dwiema błonami.

Jak powstają nowe mitochondria?

Nowe mitochondria powstają przez podział już istniejących mitochondriów.

Za co odpowiadają mitochondria?

Podstawową funkcją tych struktur jest wytwarzanie energii w procesie oddychania tlenowego i gromadzenie jej w postaci wysokoenergetycznych wiązań ATP.

Gdzie występują mitochondria?

Mitochondria występują w większości komórek eukariotycznych. Wyjątkiem są komórki, które na skutek specjalizacji utraciły te organelle. Przykładem  są erytrocyty ssaków.

Od czego zależy ilość mitochondriów?

Im większe jest zapotrzebowanie energetyczne komórki, tym większa jest liczba występujących w niej mitochondriów. Znacznie więcej mitochondriów  mają włókna mięśniowe i neurony.

Mitochondria są organellami półautonomicznymi. Co to oznacza?

Organelle półautonomiczne to takie organelle, które mają własne DNA i rybosomy, dzięki czemu syntetyzują białka niezbędne do swojego funkcjonowania.

Z czego zbudowane jest mitochondrium?

  • Zewnętrzna błona mitochondrialna jest gładka i przepuszczalna dla wielu związków i jonów.
  • Wewnętrzna błona mitochondrialna jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne. W jej skład wchodzą wyspecjalizowane nośniki i pompy, które wybiórczo transportują określone substancje. Liczba grzebieni jest zmienna i zależy od aktywności metabolicznej komórki. Im wyższy jest poziom metabolizmu, tym bardziej jest pofałdowana błona.
  • Przestrzeń międzybłonowa jest wypełniona płynem o składzie jonowym. Podobny skład ma cytozol.
  • Matrix mitochondrium inaczej macierz mitochondrialna jest płynną substancją. Zawiera liczne enzymy, rybosomy oraz wiele kopii kolistego DNA tzw. genom mitochondrialny.

 

 

Mitochondria – charakterystyka

Autor zdjęcia: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Animal_mitochondrion_diagram_pl.svg

Mitochondria Wasze opinie

7+9 =
  • M monixe 17.09.2023

    Może się mylę, ale energia może być UWALNIANA, a dopiero jeśli chodzi o cząsteczki ATP, to one mogą być wytwarzane. Potwierdż ktoś