Eszkola

Komórka pro- i eukariotyczna – charakterystyka i różnice

Różnice w budowie komórek pozwoliły na wyodrębnienie dwóch grup organizmów :

  1. prokariotycznych
  2. eukariotycznych

Najważniejszą cechą komórek eukariotycznych jest obecność jądra komórkowego zawierającego chromosomy i jąderko – powoduje to odmienną, niż w komórce prokariotycznej, organizację materiału genetycznego oraz przestrzenny rozdział transkrypcji i translacji.

Komórka eukariotyczna posiada cytoplazmę podzieloną na kompartmenty oraz szereg organelli niewystępujących w komórce prokariotycznej, takich jak mitochondria, plastydy, siateczka śródplazmatyczna, wakuole.

Co to są kompartmenty?

Kompartmentami nazywamy odrębne obszary w komórce, tzw. przedziały subkomórkowe. Są tworzone przez siateczkę śródplazmatyczną i organelle otoczone błoną. Umożliwiają zachodzenie obok siebie w komórce różnych, często przeciwstawnych, procesów np. synteza cukrów w plastydach i ich rozpad w cytoplazmie.

Co to są organelle komórkowe?

Organelle komórkowe to zróżnicowane struktury obecne w cytoplazmie, pełniące określone funkcje.

Różnica między komórkami eukariotycznymi i prokariotycznymi
Komórka eukariotyczna Komórka prokariotyczna
informacja genetyczna zorganizowana w postaci chromosomów w jądrze komórkowym, oddzielonym od cytoplazmy otoczką- podwójną błoną nici DNA, często koliste, zwane genoforem, obecne na terenie nukleoidu, obszaru nieoddzielonego błoną od cytoplazmy
mitochondria jako centra energetyczne komórki mezosomy-wpuklenia błony komórkowej pełniące funkcje mitochodriów

plastydy i ich szczególny przypadek, chloroplasty w komórkach roślinnych;

brak plastydów w komórkach grzybów i zwierząt

tylakoidy-wpuklenia błony komórkowej pełniące funkcję chloroplastów

w komórkach roślinnych ściana zbudowana jest głównie z celulozy i pektyn, w komórkach grzybowych z chityny;

brak ściany w komórkach zwierzęcych

ściana komórkowa złożona głównie z kompleksów mureiny- związku polisacharydowo-peptydowego
zwykle jedna duża lub kilka wakuol w komórkach roślinnych, liczne drobne wakuole w komórkach zwierzęcych brak wakuol
w komórkach roślin główny materiał zapasowy to skrobia, u grzybów i zwierząt-glikogen (nigdy skrobia!) materiałem zapasowym są tłuszcze, białka
obecność rybosomów w cytoplazmie obecne rybosomy,ale mniejsze i bardziej rozproszone
typ komórki budujący organizmy roślinne, zwierzęce, grzybowe, zarówno jedno-jak i wielokomórkowe typ komórki charakterystyczny dla bakterii i sinic

 

Komórka pro- i eukariotyczna Wasze opinie

8+4 =

Oprócz komórka pro- i eukariotyczna może Ci się przydać