Eszkola

Wakuole- charakterystyka i funkcje

Co to są wakuole?

Wakuole są organellami.

Gdzie występują wakuole?

W komórkach roślin, grzybów oraz protistów.

Jak wyglądają wakuole?

Wakuole mają postać pęcherzyków otoczonych pojedynczą błoną i wypełnionych płynem.

Wakuole komórek roślinnych.

Wakuole roślinne są oddzielone od cytozolu błoną zwaną tonoplastem. Ich wnętrze wypełnione jest sokiem komórkowym. Jego skład to związki organiczne i nieorganiczne. Młode komórki roślinne zawierają małe,ale dość liczne wakuole. W trakcie wzrostu komórki zlewają się i tworzą dużą wakuolę centralną.

Funkcje wakuol:

  1. Regulacja gospodarki wodnej komórek .
  2. Utrzymanie turgoru.
  3. Gromadzenie substancji zapasowych, np. w komórkach nasion wakuole magazynują białka zapasowe.
  4. Gromadzenie związków, które nadają barwę płatkom kwiatów i owoców.
  5. Gromadzą związki o charakterze ochronnym np. alkaloidy, taniny.

Wakuole lityczne są odpowiednikami lizosomów zwierzęcych. Co to oznacza? Zawierają komplet enzymów hydrolitycznych, trawiących zbędne związki organiczne lub organelle. Wakuole te uczestniczą w trawieniu protoplastów komórek roślinnych i powstawaniu tkanek martwych np. drewna lub korka.

Wakuole protistów

Co ciekawe wakuole w komórkach protistów nazywane są wodniczkami.

Rodzaje wodniczek

Wodniczki pokarmowe:

  • Występują tylko u niektórych protistów np. zwierzęcych.
  • Powstają na skutek endocytozy-pinocytozy lub fagocytozy.

Wodniczki tętniące:

  • Występują u protistów słodkowodnych, które żyją w środowisku hipotonicznym.
  • Uczestniczą w usuwaniu nadmiaru wody z komórki.

Wakuole Wasze opinie

7×1 =