Eszkola

Tkanka twórcza wtórna - opis

Tkanka twórcza wtórna, nazywana również merystemem wtórnym, jest drugim głównym typem merystemu roślinnego, obok tkanki twórczej pierwotnej. Tkanka ta jest odpowiedzialna za wzrost i rozwój roślin na grubość. Merystemy wtórne znajdują się wewnątrz korzeni i pędów roślin. Tkanka ta jest charakterystyczna dla roślin drzewiastych i krzewów, które rosną na szerokość, dzięki czemu powstają kolejne warstwy tkanek rocznych, które można zaobserwować w postaci słojów w przekroju poprzecznym.

Tkanka twórcza wtórna składa się z komórek merystematycznych, które mają zdolność do ciągłego aktywnego podziału, ale które powstały z komórek tkanek stałych. W miarę jak komórki merystematyczne dzielą się, nowopowstałe komórki mogą różnicować się na dwa różne rodzaje tkanek twórczych wtórnych: kambium (miazga twórcza) wytwarzające tkanki przewodzące oraz fellogen (miazga korkotwórcza) wytwarzający korek.

Kambium jest tkanką twórczą wtórną odpowiedzialną za powstawanie nowych tkanek przewodzących w roślinach drzewiastych i krzewach. Kambium wytwarza komórki, które różnicują się na łyko (floem), odpowiedzialne za transport asymilatów po roślinie, oraz drewno (ksylem), odpowiedzialne za transport wody i soli mineralnych od korzeni w górę rośliny. Dzięki działaniu kambium rośliny są w stanie wzrastać na grubość, tworząc kolejne warstwy drewna i łyka rocznego.

Fellogen, zwane również kambium korkowym, jest innym rodzajem tkanki twórczej wtórnej. Fellogen powstaje z komórek kory wewnętrznej pędów i korzeni roślin. Jego głównym zadaniem jest wytwarzanie korka, który stanowi ochronną warstwę na powierzchni pędów i korzeni. Korek to warstwa ochronna, która zabezpiecza roślinę przed utratą wody, mechanicznymi uszkodzeniami, działaniem patogenów i szkodników.

W tkankach twórczych wtórnych komórki merystematyczne dzielą się mitotycznie, wytwarzając kolejne pokolenia komórek, które podlegają różnicowaniu i wytwarzają specjalistyczne tkanki drewna i łyka. Komórki drewna, tj. cewki i naczynia, różnicują się wzdłuż, tworząc przewodzące elementy drewna, które transportują wodę i sole mineralne. Komórki łyka, czyli rurki sitowe i komórki miękiszowe, różnicują się promieniowo i tworzą tkanki przewodzące łyka, które transportują asymilaty.

Do tkanek twórczych wtórnych zalicza się również kalus (merystem przyranny), który pojawia się w miejscu uszkodzenia rośliny i mają za zadanie zasklepienie i zarośnięcie rany.

Tkanka twórcza wtórna jest niezbędna dla wzrostu i rozwoju roślin drzewiastych i krzewów. Dzięki działaniu kambium i fellogenu rośliny te mogą rosnąć na szerokość, tworząc kolejne warstwy drewna i łyka rocznego. To pozwala roślinom osiągnąć imponujące rozmiary i dostarcza im odpowiedniego wsparcia mechanicznego.

 

Tkanka twórcza wtórna Wasze opinie

6+2 =

Oprócz tkanka twórcza wtórna może Ci się przydać