Eszkola

Tkanka twórcza pierwotna - opis

Tkanka twórcza pierwotna, zwana również merystemem pierwotnym, jest jednym z dwóch głównych typów merystemów roślinnych. Jest odpowiedzialna za wzrost i rozwój rośliny na długość. Merystemy pierwotne znajdują się na końcach głównych pędów i korzeni roślin, a także w ich łodygach i korzeniach bocznych. Tkanka ta składa się z małych, żywych i aktywnie dzielących się komórek merystematycznych. Komórki te zachowują zdolność do nieograniczonego podziału mitotycznego, co umożliwia roślinom nieustanny wzrost na długość. Cechują się dużym, centralnie położonym jądrem komórkowym, cienką ścianą komórkową oraz małymi wakuolami. Po podziale komórki potomne różnicują się w tkanki stałe rośliny.

Merystemy korzeni — w obrębie korzeni rośliny, tkanka twórcza pierwotna jest zlokalizowana w czołowych częściach wierzchołka korzeniowego (merystem wierzchołkowy), który okryty jest tzw. czapeczką w celu ochrony delikatnej tkanki twórczej. Tutaj, komórki merystematyczne dzielą się, dając początek nowym komórkom, które różnicują się na tkanki włośników korzeniowych, korzenia pierwotnego oraz tkanki zarodnikowej. Tkanka twórcza pierwotna w korzeniach odgrywa kluczową rolę w pobieraniu wody i składników odżywczych z gleby oraz utrzymaniu struktury i funkcji korzeni.

Merystem pędów — w pędach rośliny, tkanka twórcza pierwotna znajduje się w jego czołowych częściach, zarówno w wierzchołku wzrostu, jak i w pączkach. W wierzchołku wzrostu merystem tworzy stożek wzrostu, który składa się z małych, ściśle upakowanych komórek, które dzielą się aktywnie i prowadzą do wydłużania pędu. Tkanka twórcza pierwotna w pączkach odpowiada za formowanie nowych gałęzi, kwiatów i liści podczas wzrostu rośliny.

Tkanka twórcza pierwotna odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu i rozwijaniu różnych rodzajów tkanek roślinnych. Komórki merystematyczne dzielą się mitotycznie, tworząc kolejne pokolenia komórek, które podlegają dalszym procesom różnicowania, w których stają się określonymi rodzajami komórek, takimi jak komórki naskórka, tkanki przewodzące, tkanki miękiszowe i tkanki zarodnikowe. Tkanka twórcza pierwotna kontroluje wzrost rośliny na długość, a jej aktywność jest ściśle regulowana przez różne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.
 

Tkanka twórcza pierwotna Wasze opinie

2+8 =

Oprócz tkanka twórcza pierwotna może Ci się przydać