Eszkola

Siateczka śródplazmatyczna – charakterystyka

Siateczka śródplazmatyczna inaczej retikulum endoplazmatyczne, ER, to błony biologiczne o kształcie spłaszczonych woreczków tzw. cystern i rozgałęzionych kanalików, tworzące we wnętrzu komórki złożony system.

Błony siateczki śródplazmatycznej łączą się z zewnętrzną błoną otoczki jądrowej.

Siateczka śródplazmatyczna dzieli cytoplazmę na dwa przedziały:

  • przestrzeń zamkniętą w obrębie błon  tzw. przestrzeń cysternową
  • przestrzeń na zewnątrz błon tzw. właściwą przestrzeń cytoplazmatyczną

Charakterystyka siateczki śródplazmatycznej szorstkiej RER

  • Na jej powierzchni występują rybosomy, które syntetyzują białka o określonej strukturze pierwszorzędowej
  • W cysternach siateczki białka przyjmują odpowiednią strukturę trzeciorzędową
  • Pęcherzyki powstające z błon siateczki transportują do aparatu Golgiegio

Charakterystyka siateczki śródplazmatycznej gładkiej SER:

W kanalikach siateczki odbywa się:

  • synteza kwasów tłuszczowych oraz lipidów, np. fosfolipidów, glikolipidów, triglicerydów, cholesterolu
  • neutralizacja substancji toksycznych
  • magazynowanie jonów wapnia

Siateczka śródplazmatyczna Wasze opinie

6×7 =

Oprócz siateczka śródplazmatyczna może Ci się przydać