Eszkola

Przedziały liczbowe - opis

Przedziały liczbowe określają pewien zakres liczb, jest to podzbiór zbioru liczb rzeczywistych. Możemy wyróżnić cztery rodzaje przedziałów (zamalowane kółko oznacza, że dana liczba należy do tego przedziału):

Przedziały liczbowe

Oznacza to, że

(a,b)    x ∈ (a,b) to a < x < b
<a,b>   x ∈ <a,b> to a ≤ x ≤ b
<a,b)    x ∈ <a,b) to a ≤ x < b
(a,b>    x ∈ (a,b> to a < x ≤ b

Inna metodą graficznego przedstawiania wykresów zwłaszcza kilku jednocześnie jest metoda przedstawiona poniżej;

Przedziały liczbowe

Na przedziałach możemy wykonywać działania, dla przedziału a∈ <-2,3) i b∈<0,5) rysunek poniżej:

Przedziały liczbowe

Suma przedziałów <-2,3) \(\cup\) <0,5) = <-2,5)
Iloczyn przedziałów <-2,3) \(\cap\) <0,5) = <0,3)
Różnica przedziałów  <-2,3) \ <0,5) = <-2,0)

Przedziały liczbowe Wasze opinie

8-1 =

Oprócz przedziały liczbowe może Ci się przydać