Eszkola

Tkanka łączna płynna - charakterystyka

Tkanka łączna płynna to wyspecjalizowany typ tkanki łącznej, do której należą krew i limfa. Stanowi kluczową część układu krwionośnego i limfatycznego, pełniącą ważne funkcje w transporcie substancji, obronie organizmu oraz utrzymaniu jego homeostazy. Tkanka łączna płynna jest unikalna w porównaniu do innych typów tkanki łącznej, ponieważ krąży wewnątrz naczyń krwionośnych i limfatycznych.

Krew to jeden z płynów ustrojowych organizmu zwierząt. Składa się z płynnego osocza oraz wysoce wyspecjalizowanych elementów morfotycznych – jest zawiesiną. Osocze bogate jest w wodę, elektrolity, białka (takie jak albuminy, globuliny, fibrynogen), hormony, substancje odżywcze, witaminy i produkty przemiany materii (kwas moczowy, mocznik). Do elementów morfotycznych zalicza się:

Erytrocyty (czerwone krwinki) to komórki nadające krwi charakterystycznego czerwonego koloru, dzięki hemoglobinie z żelazem w roli grupy prostetycznej. Erytrocyty odpowiadają za transport tlenu i dwutlenku węgla w organizmie. Dojrzałe erytrocyty nie posiadają jądra komórkowego – ogranicza to zużycie transportowanego tlenu przez same erytrocyty. W krwi człowieka znajduje się 4,5–5,5 mln/mm³ erytrocytów.

Leukocyty (białe krwinki) są kluczowymi komórkami układu odpornościowego, odpowiedzialnymi za obronę organizmu przed infekcjami, wirusami, bakteriami i innymi czynnikami patogennymi. Dzielą się na agranulocyty (monocyty i limfocyty) oraz granulocyty (neutrofile, bazofile i eozynofile). W krwi człowieka znajduje się 4–9 tys./mm³ leukocytów. 

Granulocyty to leukocyty, których cytoplazma zawiera ziarna (granulki) związane z różnymi substancjami biologicznymi. 

Neutrofile stanowią najliczniejszą grupę granulocytów. Ich główną funkcją jest fagocytoza, czyli pochłanianie i trawienie drobnoustrojów, zwłaszcza bakterii. Biorą udział w procesie zapalnym, migrując do miejsca infekcji.

Eozynofile znajdują się głównie w tkankach nabłonkowych. Są zaangażowane w reakcje alergiczne i obronę przed pasożytami. Ich obecność wzrasta w przypadku alergii i zakażeń pasożytami.

Bazofile zawierają ziarna wypełnione substancjami chemicznymi, takimi jak histamina. Biorą udział w reakcjach alergicznych i zapalnych, uwalniając histaminę, co prowadzi do poszerzenia naczyń krwionośnych.

Agranulocyty to leukocyty, których cytoplazma nie zawiera dobrze widocznych ziaren granulacyjnych.

Monocyty są największymi komórkami krwi. Po dostaniu się do tkanek przekształcają się w makrofagi, pełniące funkcję fagocytów, czyli pochłaniających obce cząsteczki i martwe komórki.

Limfocyty odpowiadają za odporność komórkową i humoralną. Limfocyty T (komórki T) atakują komórki zainfekowane, natomiast limfocyty B (komórki B) produkują przeciwciała, które neutralizują patogeny.

Trombocyty (płytki krwi) biorą udział w procesie krzepnięcia krwi, co zapobiega utracie krwi wyniku szkodzenia naczyń krwionośnych. Powstają z megakariocytów w szpiku kostnym, ale same nie są komórkami. 

Krzepnięcie krwi

W momencie uszkodzenia naczynia krwionośnego trombocyty „gromadzą” się w miejscu uszkodzenia i agregują tworząc czop płytkowy. Następnie w wyniku kaskady enzymatycznej, fibrynogen obecny w osoczu krwi, zostaje przekształcony do fibryny, która tworzy zwartą sieć włókien, utrwalający czop płytkowy

Chłonka to bezbarwna płynna substancja, która krąży w naczyniach limfatycznych. Podobnie jak krew, składa się z limfocytów, makrofagów oraz innych komórek immunologicznych. Odpowiada za odporność organizmu poprzez udział w reakcjach immunologicznych. Transportuje tłuszcze z jelit do krwiobiegu. Odgrywa rolę w usuwaniu zbędnych substancji z przestrzeni międzykomórkowej.

Tkanka łączna płynna Wasze opinie

6×3 =