Eszkola

Lipidy - podział

Co to są lipidy?

Lipidy inaczej tłuszczowce są zróżnicowaną grupą związków chemicznych. Większość z nich składa się z węgla, wodoru i tlenu.

Cząsteczki lipidów są niepolarne, dlatego rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych np. w benzenie, acetonie, czy też terpentynie, ale nie rozpuszczają się w wodzie. Ich gęstość jest mniejsza od wody, dlatego utrzymują się na jej powierzchni.

Podział lipidów ze względu na budowę chemiczną:

Lipidy proste Lipidy złożone Lipidy izoprenowe
  • tłuszcze właściwe
  • woski
  • fosfolipidy
  • glikolipidy
  • steroidy
  • karotenoidy

 

Lipidy Wasze opinie

1×7 =