Eszkola

Lipidy złożone - charakterystyka

Lipidy złożone - są estrami glicerolu i kwasów tłuszczowych, zawierającymi dodatkowe hydrofilowe grupy pochodzące z innych związków chemicznych.

Cząsteczki lipidów złożonych składają się z dwóch głównych elementów:

  • hydrofilowej głowy
  • hydrofobowego ogona

Taka budowa umożliwia ich spontaniczną agregację w środowisku wodnym.

W wyniku agregacji fosfo- i glikolipidów tworzą się podwójne warstwy lipidowe stanowiące podstawę wszystkich błon komórkowych.

Lipidy złożone

Fosfolipidy

Glikolipidy

  • Glicerol jest zestryfikowany dwiema cząsteczkami kwasów tłuszczowych oraz jedną cząsteczką kwasu fosforowego (V).
  • Reszta fosforanowa łączy się z niewielkim związkiem polarnym, np. choliną.
  • Glicerol jest zestryfikowany dwiema cząsteczkami kwasów tłuszczowych.
  • Trzecia grupa hydroksylowa glicerolu połączona jest wiązaniem glikozydowym z cząsteczką cukru, np. galaktozy.

 

Funkcje lipidów złożonych:

  • materiał budulcowy błon biologicznych,
  • główny składnik tkanki nerwowej,
  • glikolipidy wchodzą w skład glikokaliksu, który zwiększa wytrzymałość komórek na czynniki chemiczne i mechaniczne oraz bierze udział w rozpoznawaniu komórek.

 

Lipidy złożone Wasze opinie

7-1 =

Oprócz lipidy złożone może Ci się przydać