Eszkola

Nukleotydy – budowa i funkcja

Budowa nukleotydu może wydawać się prosta. Nukleotyd składa się z:

 • pięciowęglowego cukry- rybozy lub deoksyrybozy
 • reszty fosforanowej (V)
 • jednej z pięciu zasad azotowych: cytozyny (C), tyminy (T), adeniny(A), guaniny (G) lub uracylu (U).

Wiązanie glikozydowe wiąże cukier z zasadą azotową, czyli tzw. nukleozyd. Nukleotyd powstaje dzięki powiązaniu nukleozydu z resztą fosforanową (V) za pomocą wiązania estrowego.

Rybonukleotydy to nukleotydy zawierające cukier rybozę.

Deoksyrybonukleotydy zawierają cukier deoksyrybozę.

Przykłady rybonukleotydów:

 • ATP- adenozynotrifosforan
 • GTP - guanidynotrifosforan
 • CTP - cytydynotrifosforan
 • UTP - urydynotrifosforan
 • NAD+ - dinukleotyd nikotynoamidoadeinowy
 • FAD - dinukleotyd flawinoadeninowy

Przykłady deoksyrybonukleotydów:

 • dATP - deosyadenozynotrifosforan
 • dGTP - deoksyguanidynotrifosforan
 • dCTP - deoksycytydynotrifosforan
 • dTTP - deoksytymdynotrifosforan

Funkcje nukleotydów:

 • są jednostkami budulcowymi kwasów nukleinowych,
 • są nośnikami energii chemicznej w komórkach,
 • są przenośnikami elektronów w wielu szlakach metabolicznych.

Nukleotydy Wasze opinie

6-2 =