Eszkola

Białka – rodzaje

Białka możemy podzielić na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to :

Podział białek ze względu na strukturę przestrzenną
                                Białka włókniste - fibrylarne                                            
 • nie rozpuszczają się w wodzie
 • pełnią funkcję budulcową
Białka kuliste - globularne
 • rozpuszczają się w wodzie
 • są aktywne metabolicznie i pełnią różne funkcje m.in. katalityczną

Drugi z nich:

Podział komórek ze względu na obecność lub brak grup dodatkowych

 Białka proste:

 • zbudowane wyłącznie z aminokwasów np, keratyna, kolagen albuminy

Białka złożone:

 • zbudowane z aminokwasów i składnika niebiałkowego.
 1. glikoproteiny : część niebiałkowa- cukier
 2. fosfoproteiny: część niebiałkowa - reszta fosporanowa
 3. lipoproteiny: cześć niebiałkowa- tłuszcz
 4. metalo-proteiny część niebiałkowa - metal
 5. chromo-proteiny: część niebiałkowa - barwnik
 6. nukleoproteiny: część niebiałkowa - kwasy nukleinowe

 

Białka – rodzaje Wasze opinie

8-2 =

Oprócz białka – rodzaje może Ci się przydać