Eszkola

Kwasy nukleinowe – właściwości

Kwasy nukleinowe:

  • DNA

  • RNA

To związki o charakterze polimerów, które powstały w wyniku połączenia monomerów nukleotydów wiązaniem 3',5'-fosfodiestrowym.

Pełnią funkcję nośnika informacji genetycznej u organizmów i wirusów, regulują też ekspresję genów. Mogą spełniać funkcję enzymów.

Właściwości kwasów nukleinowych:

  • rozpuszczają się w wodzie w środowisku zasadowym i obojętnym
  • w środowisku kwasowym wytrącają się z roztworu
  • ulegają denaturacji

Kwasy nukleinowe Wasze opinie

1+8 =

Oprócz kwasy nukleinowe może Ci się przydać