Eszkola

Lizosomy – charakterystyka

Co to są lizosomy?

Lizosomy są niewielkimi pęcherzykami otoczonymi pojedynczą błoną.

Gdzie występują lizosomy?

Lizosomy występują w komórkach zwierząt i niektórych protistów.

Co znajduje się wewnątrz lizosomów?

Wewnątrz lizosomów znajdują się enzymy hydrolityczne, działają one w środowisku kwasowym.

Za co są odpowiedzialne enzymy hydrolityczne?

Enzymy hydrolityczne przeprowadzają wewnątrzkomórkowe trawienie m.in. zużytych i uszkodzonych organelli komórkowych lub składników dostarczonych z zewnątrz na drodze endocytozy. Końcowe produkty trawienia np. aminokwasy, cukry proste, nukleotydy są transportowane przez błonę lizosomu do cytozolu. Tam wykorzystywane są do syntezy nowych związków organicznych w obrębie komórki lub transportowane dalej, poza jej granice.

Co odpowiada za utrzymanie niskiego pH wewnątrz lizosomu?

Za utrzymanie niskiego pH wewnątrz lizosomu odpowiada enzym błonowy H+ -ATP-aza, nazywany pompą protonową. Transportuje on jony wodoru z cytozolu do wewnątrz lizosomu.

Lizosomy Wasze opinie

5-3 =

Oprócz lizosomy może Ci się przydać