Eszkola

Tkanki miękiszowe - omówienie

Tkanki miękiszowe (inaczej miękisz, parenchyma) to jedna z podstawowych, żywych grup tkanek roślinnych. Zbudowane są z dużych, cienkościennych komórek, utrzymujących przez całe życie zdolność do podziałów (biorą udział w procesach regeneracyjnych rośliny). Dodatkowo cechą charakterystyczną dla komórek miękiszowych jest duża wakuola oraz występowanie obszernych przestwór międzykomórkowych. Tkanki miękiszowe są odpowiedzialne za wiele funkcji, w zależności od ich położenia w roślinie. Można je podzielić na kilka rodzajów:

Miękisz zasadniczy – odpowiada za wypełnianie przestrzeni pomiędzy innymi tkankami w roślinie.

Miękisz asymilacyjny (chlorenchyma) – jest głównym miejscem przebiegu procesu fotosyntezy w roślinie, w wyniku którego następuje synteza związków organicznych (glukozy) z nieorganicznych substratów z wykorzystaniem energii słonecznej. Jest to najbardziej powszechny rodzaj tkanki miękiszowej. Komórki miękiszu asymilacyjnego posiadają liczne chloroplasty, duże wakuole i cienką ścianę komórkową, co ułatwia wymianę gazową i gromadzenie substancji zapasowych. Ten rodzaj miękiszu występuje w częściach zielonych roślin – liściach i łodygach. Można go podzielić w zależności od budowy komórek na: miękisz palisadowy, gąbczasty i wieloramienny.

Miękisz spichrzowy – pełni rolę magazynu materiałów zapasowych rośliny – skrobi, białek i tłuszczy. Komórki miękiszu spichrzowego nie posiadają chloroplastów. Występują w organach spichrzowych roślin tj. bulwach, korzeniach spichrzowych, cebulach oraz owocach i nasionach. W ramach tego rodzaju tkanki wyróżnia się również miękisz wodny (wodonośny), odpowiadający za magazynowanie wody u sukulentów.

Miękisz spichrzowy wydzielniczy — ten rodzaj tkanki miękiszowej zawiera komórki, które wytwarzają i gromadzą różnego rodzaju substancje wydzielnicze, takie jak olejki eteryczne, glikozydy, lateks czy żywice. Pełnią one funkcje obronne i zapasowe.

Miękisz powietrzny (aerenchyma) – występuje w korzeniach roślin wodnych, odpowiada za tworzenie wypełnionych powietrzem przestrzeni pomiędzy innymi komórkami roślinnymi, co umożliwia jego swobodny przepływ i transport tlenu do korzeni, zapobiegając gniciu.

Miękisz sklerenchymatyczny (sklerenchyma) - jest to tkanka miękiszowa o charakterze mechanicznym. Komórki miękiszu sklerenchymatycznego są martwe i mają bardzo grube ściany komórkowe z wysoką zawartością ligniny, co nadaje im dużą twardość i oporność na rozkład. Występują one np. w łupinach nasion, w drewnie i włóknach roślin, tworząc struktury wzmacniające.

Tkanki miękiszowe odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu roślin, zarówno w procesach metabolicznych, jak i w ich wzmacnianiu i wsparciu strukturalnym.

Tkanki miękiszowe Wasze opinie

2×7 =

Oprócz tkanki miękiszowe może Ci się przydać