Eszkola

Choroby jednogenowe autosomalne dziedziczone recesywnie

Do chorób jednogenowych autosomalnych dziedziczonych recesywnie należy większość chorób genetycznych. 

Objawy występują tylko u homozygot recesywnych, inaczej mówiąc, u osób mających dwa wadliwe allele danego genu. 

Wybrane choroby jednogenowe autosomalne dziedziczone recesywnie:

Fenyloketonuria

Skutki mutacji:

 • brak enzymu warunkującego przekształcenie fenyloalaniny w tyrozynę,
 • fenyloalanina jest gromadzona w organizmie i przekształcana w kwas fenylopirogronowy, który jest toksyczny.

Objawy:

 • uszkodzenie układu nerwowego,
 • upośledzenie rozwoju umysłowego,
 • napady padaczkowe.

Alkaptonuria

Skutki mutacji:

 • brak jednego z enzymów biorących udział w przemianach tyrozyny,
 • zwiększenie w tkankach stężenia pośredniego produktu przemian tyrozyny - kwasu homogentyzynowego.

Objawy:

 • mocz o niebieskiej barwie,
 • stany zapalne i zmiany zwyrodnieniowe stawów.

Anemia sierpowata

Skutki mutacji:

 • hemoglobina o nieprawidłowej budowie,
 • erytrocyty o kształcie sierpowatym.

Objawy:

 • niedotlenienie tkanek organizmu,
 • niedokrwistość.

Mukowiscydoza

Skutki mutacji:

 • nieprawidłowa budowa kanałów chlorkowych w błonie komórkowej uniemożliwiająca transport jonów chloru przez błonę komórkową.

Objawy:

 • tworzenie się lepkiego śluzu w układach pokarmowym i oddechowym,
 • niewydolność układów: pokarmowego i  oddechowego. 

Albinizm 

Skutki mutacji:

 • brak enzymu uczestniczącego w przemianie tyrozyny w melaniny.

Objawy:

 • białe włosy,
 • bardzo jasna skóra,
 • bezbarwne tęczówki oczu,
 • wrażliwość na promieniowanie słoneczne.

Choroby jednogenowe autosomalne dziedziczone recesywnie Wasze opinie

2×1 =